บริษัท วายเบรชั่น เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

ก่อตั้งขึ้นในปี 2537 โดย กลุ่มนักธุรกิจผู้บริหาร ที่เปี่ยมด้วยประสบการณ์

ในหลากหลายแขนงทางด้านวิศวกรรม การก่อสร้าง การตลาด และด้านการ

บริหารจัดการ  ด้วยมุ่งหวังที่จะตอบสนองความต้องการก่อสร้างโครงการต่าง ๆ

รวมถึงระบบการบำรุงรักษา ของหน่วยงาน ภาครัฐและเอกชนบริษัท

วายเบรชั่นฯ เป็นผู้ผลิตและ ตัวแทนจำหน่าย วาล์วอุตสาหกรรมต่าง ๆ ที่ก่อตั้งมา

ตั้งแต่ปี 2537 และในปี 2548 บริษัทฯ ได้เข้าสู่ระบบ  ISO 9001:2000 และ

ในปี 2552 ได้เข้าสู่ระบบ ISO 9001:2008 เพื่อเพิ่มศักยภาพ   

ในระบบการผลิตและควบคุมคุณภาพในทุกขั้นตอน จากวัตถุดิบจนถึงการจัดส่ง

และ การให้บริการ เพื่อเป็นหลักประกันคุณภาพของสินค้าและบริการ

และ สร้างความมั่นใจให้กับลูกค้า ซึ่งเป็นนโยบายบริษัทฯ ที่ว่า    

“เรามุ่งมั่นที่จะผลิตและให้บริการสินค้าที่มีคุณภาพ    

เพื่อสร้างความพึงพอใจให้ลูกค้าโดยการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง”